(Miyake, Akira - 2013) -- Fellows Award or Honor Receipt uri icon

Overview