(Munakata, Yuko - 2011) -- Fellows Award or Honor Receipt uri icon

Overview